کیوکوشین کنپو کاراته استان همدان

سنسی محمدی نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

جلسه سبک های آزاد با موضوع برگزاری مسابقات استانی در بخش بانوان

جلسه سبک های آزاد با موضوع برگزاری مسابقات استانی در بخش بانوان با حضور ریاست محترم هیات کاراته جناب آقای دکتر وفایی و دبیر محترم هیات کاراته جناب آقای شهگل و جمعی از نمایندگان سبک های آزاد کاراته از جمله سنسی محمدی نماینده سبک کیوکوشین کنپو در استان همدان مورخ 20 آبان 1402 در خانه کاراته استان همدان برگزار شد.

جلسه سبک های آزاد کاراته
 

شرکت و کسب 12 مدال طلا و نقره در مسابقه استانی کاراته سبک های آزاد در بخش آقایان

مسابقات قهرمانی استان کاراته سبک‌های آزاد با حضور ریاست محترم هیات کاراته استان همدان جناب آقای دکتر وفایی و ریاست سبک های آزاد استان شیهان فرهاد منوچهری مورخ جمعه 19 آبان 1402 در همدان برگزار شد، هنرجویان سبک کیوکوشین کنپو استان همدان به نمایندگی و مربیگری سنسی محمدی در این مسابقات شرکت کرده و مجموعا 12 مدال طلا و نقره دریافت کردند.

 مسابقات قهرمانی استان کاراته سبک های آزاد
مسابقات قهرمانی استان کاراته سبک های آزاد