کیوکوشین کنپو کاراته استان همدان

سنسی محمدی نماینده بانوان WKKO در استان همدان

هانشی کاتبی ریاست سبک کیوکوشین کنپو کای در ایران و خاورمیانه


هانشی کاتبی ریاست سبک کیوکوشین کنپو کای

هانشی کاتبی:
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

✅ ریاست سبک کیوکوشین کنپو کای در ایران و خاورمیانه.
✅ نائب رئیس سازمان جهانی کنپو کای کان کاراته.
✅ دارای دان 7 فدرال در سبک‌های کیوکوشین کنپو کای (WKKO) و  IBK.
✅ عضو ارشد فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران.
✅ مدرس ارشد کلاس های مربیگری و داوری فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران.
✅ عضو کمیته داوران و مربیان فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران.


کیوکوشین کنپو کای کان هانشی کاتبی و روسای سازمان جهانی کنپو کای و دریافت حکم ریاست سبک در ایران و خاورمیانه


 هانشی کاتبی:
خشونت و کاراته دو مقوله متضاد بوده و در هم جمع پذیر یا قابل ادغام نیستند، خشونت توصیفی از رفتار فرد است، خشونت بروز رفتاری خارج از کنترل و آنی‌ست و عموما منجر به پشیمانی و سرخوردگی و اندوه درونی فرد می‌شود. اما کاراته واژه ایست که بیانگر نوعی از رفتار اجتماعی توام با ریاضت جسمی بوده و مانند سایر آیین‌ها و مراسم اجتماعی شامل حضور، مشارکت، همراهی و همدلی است و قطعا فرد با انجام تمرین کاراته نه تنها پشیمان نمی‌شود بلکه به نشاط روحی و سرزندگی و درک صحیح از توانمندی‌های روحی و جسمی خود می‌رسد.


ایشان اذعان داشتند که:
همه سبک‎های زیر شاخه کیوکوشین افتخار خود را از سوسای اویاما دارند و مجموعه کیوکوشین از نگاه ما یک خانواده واحد است. کیوکوشین کنپو نیز به عنوان بخشی کوچک از خانواده بزرگ کیوکوشین قصد دارد سهم خود را در آموزش و گسترش کیوکوشین ایفا کند.


و در نهایت اهداف سبک کیوکوشین کنپو کاراته را اینگونه برشمردند:
توسعه و تروجیع کیوکوشین کنپو کای در ایران.
استفاده از جوانان مستعد در فرصتهای مختلف از جمله مربیگری، داوری و مدیریت.
فراهم آوردن فرصتهای مختلف شرکت در مسابقات بین المللی داخلی و برون مرزی برای هنرجویان و مربیان با اخذ مجوزهای مربوطه از فدراسیون کاراته.
تربیت هنرجویان و مربیان فنی و حرفه در زمینه کاراته.
استفاده از دانش روز در مدیریت و آموزش.
تاسیس و ترویج باشگاه های مختلف کیوکوشین کنپو کای تحت نظارت نمایندگان.