کیوکوشین کنپو کاراته استان همدان

سنسی محمدی نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

تای کیوکو سونو ایچی

کاتای اول کیوکوشین:
تای کیوکو سونو ایچی
/Taikyoku Sono Ichi

از نظر ادبی به صورت (صفحه ای از نمایش در بینهایت) معنا شده و تلفظ می شود. کاتاهای سوکوگی تایکیوکوسونو   (ایچ ,نی, سان) ابداع سوسای اویاما بنیانگذاز کیوکوشین کاراته بوده و برگرفته از تکنیکها ,کاتاها و مبارزات سبکهای شمالی چین است. سوسای اویاما با ترکیب استقراری استوار از سبکهای شمالی تکنیکی قوی وقابل تامل را نیز در این کاتا جای داده  وبا حفظ تعادل بدن توأم با زیبایی به کاتاهای فوق فرمی جذاب را به نمایش گذاشتند. در اول پیدایش و ابداع این کاتاها با اسم (گری نو کاتا سونو) با پسوند (ایچ ,نی,سان) نامگذاری و ارائه گردید .ولیکن در اصلاحات بعدی بنام سوکوگی تایکیوکو یا همان صفحه نمایش قدرت پا با ذهنی از بینهایت ها تغییر نام پیدا کردند .در سبکهای دیگر کاراته ما شاهد آموزش و اجرای این کاتا نخواهیم بود زیرا ضربه پر قدرت کانستسوگری و مای که آگه گری در کاتاها و مبارزات دیگر سبکها عملا کمتر و یا اجراء نمیشود.

مواردی که در 3 کاتای تایکیوکو سونو "ایچ . نی . سان" باید رعایت گردد.

  1. کاتاها با یوی (Yoi) کامل انجام میپذیرد.
  2. کاتاها در حالت اولیه از یوی داچی به داچی های دیگر حرکت میکند.
  3. در اول هر کاتا نام کاتا بلند و رسا و قابل فهم عنوان میگردد.
  4. کیای ها بصورت قوی در جای خود کشیده میشود.
  5. سه کاتای فوق در تایم و زمان مناسب اجرا میگردد (نباید کمتر از 35 ثانیه و بیشتر از 50 ثانیه اجرا شود)
  6. کاتاهای اولیه کیوکوشین دارای ضرب آهنگ خاص و یکنواخت خود هستند و هیچ تغییر سرعتی در آنها نمیتوان بوجود آورد.

اجرای کاتای تایکیوکو سونو ایچی توسط ریاست سبک کیوکوشین کنپو:برای مشاهده ویدئو در اندازه بزرگ روی علامت بزرگنمایی کلیک کنید.