کیوکوشین کنپو کاراته استان همدان

سنسی محمدی نماینده بانوان WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

کیوکوشین کنپو کای

کیوکوشین یکی از سبک‌های کاراته آزاد یا غیرکنترلی (Full contact karate) است. این رشته توسط سوسای ماسوتاتسو اویاما (۱۹۹۴–۱۹۲۳) استاد ژاپنی (کره‌ای تبار) هنرهای رزمی بنیان نهاده شد. این رشته یکی از قوی‌ترین هنرهای رزمی جهان محسوب می‌شود و از عناصر مختلفی نشأت گرفته که از تجربیات اویاما و تکنیک‌های دیگر سبک‌های کاراته بوجود آمده است. کیوکوشین از دو لغت کیوکو (بالاترین، نهایت) و شین (حقیقت، روح) ترکیب شده‌است. این رشته در ابتدا اویاما ریو و اویاما کاراته جوجوتسو نیز نامیده می‌شد.

سبک کیوکوشین کنپو کای در ایران
کیوکوشین کنپو یکی از سبک‌های کاراته آزاد و زیر شاخه سبک قدرتمند کیوکوشین می‌باشد همه سبک‎های زیر شاخه کیوکوشین افتخار خود را از سوسای اویاما دارند و مجموعه کیوکوشین از نگاه ما یک خانواده واحد است. کیوکوشین کنپو نیز به عنوان بخشی کوچک از خانواده بزرگ کیوکوشین قصد دارد سهم خود را در آموزش و گسترش کیوکوشین ایفا کند. مرکز اصلی این شبک در کشور هلند و کانچو جرارد گوردیو ریاست سازمان جهانی کنپو کای کاراته را برعهده دارند و هانشی غلامرضا کاتبی ریاست سبک در ایران و خاورمیانه و همچنین نائب رئیس سازمان جهانی کنپو کای کاراته می‌باشند.


بخشی از مبارزه کانچو جرارد گوردیو ریاست سازمان جهانی کنپو کای

کیوکوشین کنپو کای کان هانشی کاتبی و روسای سازمان جهانی کنپو کای و دریافت حکم

هانشی کاتبی ریاست سبک کیوکوشین کنپو کای

هانشی کاتبی ریاست محترم سبک:
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

✅ ریاست سبک کیوکوشین کنپو کای در ایران و خاورمیانه.
✅ نائب رئیس سازمان جهانی کنپو کای کان کاراته.
✅ دارای دان 7 فدرال در سبک‌های کیوکوشین کنپو کای (WKKO) و  IBK.
✅ عضو ارشد فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران.
✅ مدرس ارشد کلاس های مربیگری و داوری فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران.
✅ عضو کمیته داوران و مربیان فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران.


 هانشی کاتبی:

خشونت و کاراته دو مقوله متضاد بوده و در هم جمع پذیر یا قابل ادغام نیستند، خشونت توصیفی از رفتار فرد است، خشونت بروز رفتاری خارج از کنترل و آنی‌ست و عموما منجر به پشیمانی و سرخوردگی و اندوه درونی فرد می‌شود. اما کاراته واژه ایست که بیانگر نوعی از رفتار اجتماعی توام با ریاضت جسمی بوده و مانند سایر آیین‌ها و مراسم اجتماعی شامل حضور، مشارکت، همراهی و همدلی است و قطعا فرد با انجام تمرین کاراته نه تنها پشیمان نمی‌شود بلکه به نشاط روحی و سرزندگی و درک صحیح از توانمندی‌های روحی و جسمی خود می‌رسد.


ایشان اذعان داشتند که:
همه سبک‎های زیر شاخه کیوکوشین افتخار خود را از سوسای اویاما دارند و مجموعه کیوکوشین از نگاه ما یک خانواده واحد است. کیوکوشین کنپو نیز به عنوان بخشی کوچک از خانواده بزرگ کیوکوشین قصد دارد سهم خود را در آموزش و گسترش کیوکوشین ایفا کند.


و در نهایت اهداف سبک کیوکوشین کنپو کاراته را اینگونه برشمردند:
توسعه و تروجیع کیوکوشین کنپو کای در ایران.
استفاده از جوانان مستعد در فرصتهای مختلف از جمله مربیگری، داوری و مدیریت.
فراهم آوردن فرصتهای مختلف شرکت در مسابقات بین المللی داخلی و برون مرزی برای هنرجویان و مربیان با اخذ مجوزهای مربوطه از فدراسیون کاراته.
تربیت هنرجویان و مربیان فنی و حرفه در زمینه کاراته.
استفاده از دانش روز در مدیریت و آموزش.
تاسیس و ترویج باشگاه های مختلف کیوکوشین کنپو کای تحت نظارت نمایندگان.