کیوکوشین کنپو کاراته استان همدان

سنسی محمدی نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

اردوی دسته جمعی کیوکوشین کنپو همدان

گردش تفریحی هنرجویان سبک کیوکوشین کنپو در باشگاه الوند با مربیگری سنسی محمدی، به مقصد تپه تفریحی توریستی عباس آباد همدان مورخ دوشنبه 15 خرداد 1402 انجام شد. در این گردش تفریحی 20 نفر از هنرجویان سانس بزرگسال و خردسال سنسی محمدی به همراه خانواده هایشان حضور داشتند.

اردوی کیوکوشین کنپو همدان با مربیگری سنسی محمدی
اردوی کیوکوشین کنپو همدان با مربیگری سنسی محمدی
اردوی سبک کیوکوشین کنپو همدان با مربیگری سنسی محمدی

همایش پیاده روی خانواده کاراته‌ استان همدان

همایش پیاده روی خانواده بزرگ کاراته استان همدان جمعه پنجم خرداد با حضور دبیر محترم هیات کاراته استاد شهگل و ریاست محترم کاراته آزاد استان شیهان فرهاد منوچهری و جمعی از اساتید برجسته انجام شد. کیوکوشین کنپو استان همدان با حضور هنرجویان باشگاه شهید نیلی و باشگاه شهدای الوند با مربیگری سنسی محمدی در این همایش شورانگیز حضور به هم رساندند. پیاده روی از میدان قائم به سمت تپه های توریستی تفریحی عباس آباد از ساعت 7 الی 11 صبح انجام و در انتهای مراسم به قید قرعه جوایزی به رسم یادبود به شرکت کنندگان اعطا شد.

همایش بزرگ پیاده روی خانواده کاراته استان همدان
همایش بزرگ پیاده روی خانواده کاراته استان همدان
همایش بزرگ پیاده روی خانواده کاراته استان همدان با حضور سبک کیوکوشین کنپو