معرفی اجمالی سبک کیوکوشین کاراته

سنسی محمدی نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

معرفی اجمالی سبک کیوکوشین کاراته

کیوکوشین کاراتهاولین و قویترین سبک کارته آزاد یا غیر کنترلی است. بطور کلی سبک‌های کاراته به دو دسته کنترلی و غیر کنترلی (آزاد) تقسیم می‌شود. در سبک‌های کنترلی ضربات کنترل شده هستند و جنبه نمایشی دارند اما در کاراته آزاد ضربات پر قدرت هستند و با توجه به اینکه در کاراته آزاد همزمان بر روی قدرت بدنی هم کار میشود، کاراته کاهای این رشته به طور کامل قادر به دفاع از خود میباشند.
 
کاراته

کیوکوشینتوسطسوسای اویاما(۱۹۹۴–۱۹۲۳) استاد ژاپنی (کره‌ای تبار) هنرهای رزمی بنیان نهاده شد. این رشته از عناصر مختلفی نشأت گرفته که از تجربیات اویاما و تکنیک‌های دیگر سبک‌های کاراته به وجود آمده است. کیوکوشین از دو لغت کیوکو (بالاترین، نهایت) و شین (حقیقت، روح) ترکیب شده‌ است و به معنی "نهایت حقیقت" می‌باشد. تأکید این سبک روی مبارزه واقعی در فاصله نزدیک و بدون عقب‌نشینی است. در کیوکوشین برای کاستن مقاومت حریف از اصابت ضربات به‌طور متوالی و با حداکثر قدرت استفاده می‌شود.
این سبک تأکید زیادی بر روی تمرینات تنفسی و استقامتی دارد. از این رو هنرجوی کیوکوشین پس از سال‌ها تمرینات مکرر دارای اندامی ورزیده و روحیه ای آسیب‌ناپذیر می‌گردد. در سبک کیوکوشین تکیه اصلی بر حفظ سلامتی هم‌زمان جسم و روح است؛ در مبارزات کیوکوشین و اساساً در فلسفه آن پیروزی به هر قیمتی بر حریف مقابل معنایی ندارد. کیوکوشین کار یاد میگیرد قوی و در عین حال متواضع باشد.
 
کیوکوشین کاراته
 
در فلسفه متعالی کیوکوشین هدف غائی تناوری جسم برای رسیدن به مکارم عالیه اخلاقی است و به هیچ روی خشونت در سبک کیوکوشین جایگاهی ندارد؛ چرا که اساساً خشونت و کیوکوشین در تقابلند نه در تعامل. کیو کوشین نه تنها خشن نیست بلکه سعی در پرورش روحیه لطافت، افتادگی، و بزرگ منشی را در هنرجوی مبارز دارد. در مورد مؤثر بودن روش مبارزه و سطح روحی ویژه ای که در کیوکوشین کاراته بر روی آن تأکید می‌شود و تا اندازهٔ زیادی آن را از دیگر هنرهای رزمی تن به تن متمایز می‌سازد باید به یکی از مفاهیم اساسی در روش مبارزاتی کیوکوشین اشاره کرد که برگرفته از مکاتب شمشیرزنی کهن ژاپن بوده و موسوم به "ایکّن هیساتسو" (Ikken Hissatsu) یا "هر یک ضربه، یک هلاکت (یا نابودی/پیروزی)" است.

کیوکوشین کار حقیقی چه کسی است و در کیوکوشین چه می آموزیم؟
کیوکوشینکار حقیقی هیچگاه از پیشرفت و یادگیری دست نمی‌کشد."سوسای اویاما: پشت هر پیروزی نقاط اوج جدیدی وجود دارند که باید فتح شوند" و "سوسای اویاما: انسان باید هر روز برای از بین بردن محدودیت هایش همه تلاش خود را بکند."
کیوکوشینکار حقیقی عادل و درستکار است و کسب شهرت برای او بی اهمیت است.متاسفانه هستند اساتیدی که از هنرجوهای رزمی کار علاقمند به رشته کیوکوشین سواستفاده کرده و با وجود اینکه توانایی رزمی بالای آنها که در سایر رشته های رزمی فعالیت داشته اند را میبینند با این حال آنها را وادار میکنند با کمربند سفید پا به این رشته بگذارند تا بتوانند آنها را با کمربند سفید وارد مسابقات کرده و از توانایی رزمی بالای آنها سو استفاده کرده و موفقیت هایشان را به نام خود ثبت کنند این راه درستی برای شهرت نیست. "سوسای اویاما: بهترین راه برای مشهور شدن این است که از راه درست و پیشبرد حفظ عدالت پیروی کنید."
کیوکوشینکار واقعی متواضع و مودب و مستقل است. چنانچه کیوکوشین کاری رفتارهایی به دور از خشوع و فروتنی و به دور از ادب از خود نشان دهد و یا فردی ضعیف و وابسته باشد حتی وابسته به استاد خود، و یا رفتاری متعصبانه از خود نشان دهد، بدون توجه به رتبه و مرتبه ای که در این رشته کسب کرده باشد، او هیچ چیز از کیوکوشین نیاموخته بنا به گفته سوسای اویاما "سوسای اویاما: هرکسی باید آداب زندگی را بداند و با تواضع و فروتنی آشنا باشد، امیدوارم تا جائی که می توانم به چنین افرادی آموزش دهم." و "سوسای اویاما: کیوکوشین یعنی تقدیر و تشکر از همه چیز و همه کس و وابستگی به هیچ." و "سوسای اویاما: ایمان و اعتقادی که در کیوکوشین کاراته بدست خواهد آمد خالصانه و بدون هیچ تعصبی می باشد." و "سوسای اویاما: کاراته کیوکوشین تنها بخاطر قدرت و شدتی که در سیستم آموزش آن وجود دارد معروفیت جهانی پیدا نکرده است بلکه به این دلیل است که آداب رایج زندگی اجتماعی را محترم می شمارد"
کیوکوشین کار حقیقی در کسب علم و دانش کوشاستوهرگز ورزش را بهانه ای برای دور ماندن از علم و تحصیلات نمیداند."سوسای اویاما: انتخاب و خواندن کتاب خوب سبب پرورش افکار خوب شده و این افکار به پیدا کردن دوستان خوب کمک می کنند." و "سوسای اویاما: انسان وقتی زندگیش پر از شکوه و قدرت خواهد شد که تعادل را در همه چیز رعایت کند." و "سوسای اویاما:اگر از من سوال شود که انسان حداکثر وقتش را باید صرف چه کاری بکند خواهم گفت یادگیری، بیشتر از زمانی که میخوابید باید به آموزش و یادگیری بپردازید."
برای یک کیوکوشین کار حقیقی غرور کاذب و خودنمایی معنایی ندارد."سوسای اویاما:پیروان واقعی هنرهای رزمی در واقع هیچ نیازی به نمایش قدرت جلوی دیگران در خود احساس نمی کنند و ترساندن مردم را رسوایی و خفت برای خود می دانند"
 
کیوکوشینبهترین سبک رزمی و همچنین بهترین سبک زندگی می‌باشد. اوس.
 
نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در همدان: سنسی محمدی
برای ثبت نام در باشگاه تماس بگیرید: 09397846877
ظرفیت ثبت نام:
امکان ارسال نظر برای مطلب فوق وجود ندارد