اردوی دسته جمعی کیوکوشین کنپو همدان

سنسی محمدی نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

اردوی دسته جمعی کیوکوشین کنپو همدان

گردش تفریحی هنرجویان سبک کیوکوشین کنپو در باشگاه الوند با مربیگری سنسی محمدی، به مقصد تپه تفریحی توریستی عباس آباد همدان مورخ دوشنبه 15 خرداد 1402 انجام شد. در این گردش تفریحی 20 نفر از هنرجویان سانس بزرگسال و خردسال سنسی محمدی به همراه خانواده هایشان حضور داشتند.

اردوی کیوکوشین کنپو همدان با مربیگری سنسی محمدی
اردوی کیوکوشین کنپو همدان با مربیگری سنسی محمدی
اردوی سبک کیوکوشین کنپو همدان با مربیگری سنسی محمدی

نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در همدان: سنسی محمدی
برای ثبت نام در باشگاه تماس بگیرید: 09397846877
ظرفیت ثبت نام:
امکان ارسال نظر برای مطلب فوق وجود ندارد