کسب مدال نقره و برنز در مسابقات کشوری سبک‌های آزاد

سنسی محمدی نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

کسب مدال نقره و برنز در مسابقات کشوری سبک‌های آزاد

مسابقات کشوری کیوکوشین بایاکورن در تاریخ پانزدهم و شانزدهم تیر ماه سال 1402 به میزبانی استان همدان برگذار شد، سبک کیوکوشین کنپو همدان با نمایندگی سنسی محمدی در این مسابقات موفق به دریافت یک مدال نقره و دو مدال برنز شدند.

مسابقات کشوری کیوکوشین
مسابقات کارته آزاد
مسابقات کشوری کیوکوشین
نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در همدان: سنسی محمدی
برای ثبت نام در باشگاه تماس بگیرید: 09397846877
ظرفیت ثبت نام:
امکان ارسال نظر برای مطلب فوق وجود ندارد