کیوکوشین کنپو کای

سنسی محمدی نماینده بانوان WKKO در استان همدان

کیوکوشین کنپو کای

کیوکوشین یکی از سبک‌های کاراته آزاد یا غیرکنترلی (Full contact karate) است. این رشته توسط سوسای ماسوتاتسو اویاما (۱۹۹۴–۱۹۲۳) استاد ژاپنی (کره‌ای تبار) هنرهای رزمی بنیان نهاده شد. این رشته یکی از قوی‌ترین هنرهای رزمی جهان محسوب می‌شود و از عناصر مختلفی نشأت گرفته که از تجربیات اویاما و تکنیک‌های دیگر سبک‌های کاراته بوجود آمده است. کیوکوشین از دو لغت کیوکو (بالاترین، نهایت) و شین (حقیقت، روح) ترکیب شده‌است. این رشته در ابتدا اویاما ریو و اویاما کاراته جوجوتسو نیز نامیده می‌شد.
کیوکوشین کنپو یکی از سبک‌های کاراته آزاد و زیر شاخه سبک قدرتمند کیوکوشین می‌باشد همه سبک‎های زیر شاخه کیوکوشین افتخار خود را از سوسای اویاما دارند و مجموعه کیوکوشین از نگاه ما یک خانواده واحد است. کیوکوشین کنپو نیز به عنوان بخشی کوچک از خانواده بزرگ کیوکوشین قصد دارد سهم خود را در آموزش و گسترش کیوکوشین ایفا کند. مرکز اصلی این شبک در کشور هلند و کانچو جرارد گوردیو ریاست سازمان جهانی کنپو کای کاراته را برعهده دارند و هانشی غلامرضا کاتبی ریاست سبک در ایران و خاورمیانه و همچنین نائب رئیس سازمان جهانی کنپو کای کاراته می‌باشند.


بخشی از مبارزه کانچو جرارد گوردیو ریاست سازمان جهانی کنپو کای

کیوکوشین کنپو کای کان هانشی کاتبی و روسای سازمان جهانی کنپو کای و دریافت حکم

اهداف کیوکوشین کنپو به شرح زیر می باشد:

توسعه و تروجیع کیوکوشین کنپو کای در ایران.
استفاده از جوانان مستعد در فرصتهای مختلف از جمله مربیگری، داوری و مدیریت.
فراهم آوردن فرصتهای مختلف شرکت در مسابقات بین المللی داخلی و  برون مرزی برای هنرجویان و مربیان با اخذ مجوزهای مربوطه از فدراسیون کاراته.
تربیت هنرجویان و مربیان فنی و حرفه در زمینه کاراته.
استفاده از دانش روز در مدیریت و آموزش.
تاسیس و ترویج باشگاه های مختلف کیوکوشین کنپو کای تحت نظارت نمایندگان.

تا كنون نظري ثبت نشده است
امکان ارسال نظر برای مطلب فوق وجود ندارد