سن سی

سنسی محمدی نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

برگذاری استاژ داوری سبک‌های آزاد همدان با مدرسی شیهان علمداریان

استاژ داوری سبک‌های آزاد استان همدان با مدرسی شیهان علمداریان در روز جمعه مورخ 26 خرداد 1402 از ساعت 8 الی 13 در سالن اجتماعات استادیوم قدس همدان برگذار شد. هنرجویان سبک کیوکوشین کنپو همدان با نمایندگی سنسی محمدی از دو باشگاه نیلی و الوند در این استاژ حضور به هم رساندند.

استاژ داوری
استاژ داوری