مبارزی در باد

سنسی محمدی نماینده بانوان WKKO در استان همدان

سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته

سوسای-اویاما
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته است، از وی به عنوان قدرتمند ترین رزمی کار تاریخ یاد می‌شود. فیلم مبارزی در باد به کارگردانی یانگ یون هو به یاد او ساخته شده‌است،کتاب "کاراته چیست" و  "این است کاراته" و "طریقت کیوکوشین" از آثار ایشان می‌باشد.

خلاصه ای از زندگی‌نامه ماسوتاتسو اویاما:
سوسای اویاما در سال ۱۹۲۳ در جنوب غربی کره متولد شد. در سال ۱۹۳۸ پدرش او را به ژاپن فرستاد تا آموزش خلبانی ببیند. در ژاپن ابتدا جودو را آموخت و سپس به فراگرفتن کاراته زیر نظر فوناکوشی پرداخت. در ۱۷ سالگی آن چنان پیشرفتی در کاراته داشت که به درجه دان ۲ مفتخر شد و به دنبال آن در ۲۲ سالگی به درجه دان ۴ ارتقای یافت و پس از مدتی در پایان جنگ جهانی دوم، به مقام قهرمانی کاراته ژاپن نائل شد.
وی سپس مدتی را به تمرینات سخت روحی و جسمی ادامه داد و سپس با ابداعاتی که در کاراته‌های موجود ایجاد نموده بود، کاراته کیوکوشین کای کان را بنیان‌گذارد. آن گاه وی شروع به مسافرت به اطراف دنیا به خصوص اروپا و آمریکا نمود؛ که در این مسافرت‌ها شاهکار عملیات کاراته را به نمایش گذاشت؛ از جمله مبارزات اویاما با گاوهای وحشی و شکستن اجسام سخت زبانزد خاص و عام است... (به "ادامه مطلب" رجوع کنید).