منپو کای

سنسی محمدی نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

آداب کلاس کیوکوشین

کلاس کاراته
رعایت آداب کلاس کیوکوشین در باشگاه الزامیست، این آداب عبارتند از:

1. قبل از ورود و خروج از دو جو با صدای بلند اوس دهید و تعظیم کنید.
2. به هیچ عنوان بدون اجازه از کلاس خارج نشوید.
3. برای ورود به دو جو بصورت "سی زا" پشت به دو جو با چشمانی بسته در حالت ماکسو نشسته, اوس داده و منتظر اجازه از سوی ارشد کلاس بمانید.
4. در محوطه دو جو از پوشیدن کفش یا دمپایی خودداری نمایید.
5. با دو گی (لباس کاراته) خود با احترام برخورد نمایید, از شستن کمربند حتی الامکان خودداری کنید، کمربند شما بصورت نمادین نشانه تمرینات سخت شماست.
6. ناخن های دست و پای خود را کوتاه نگه دارید و با ناخن بلند تمرین نکنید.
7. هنگام تمرین آلات تزئینی و فلزات را از خود جدا کنید.
8. در صورت تاخیر در ورود به کلاس میگوئید شیتسوری شیماسو (بخاطر تاخیر عذرخواهی میکنم) پس از اجازه ارشد پشت به کلاس تا زمانیکه ارشد مجوز ورود صادر نماید اسکوات میروید.
9. با شنیدن فرمان جوگای به ترتیب درجه از سمت راست به چپ و از بالاترین  به کمترین درجه صفوف را پر کنید.
10. صدا کردن درجات ارشد مطابق اسامی سمپای, سن سی, شیهان میباشد نه با نام اشخاص.
11. تمرین با معده پر اثربخش نخواهد بود پس سعی کنید حداقل یک ساعت قبل ازتمرین از سنگین خوردن بپرهیزید.
12. هنگام خروج از کلاس از حالت جوگای (سی رتسو) به ترتیب درجه جلوی هنرجویان ارشد اوس داده، احترام گذاشته، دست میدهید و بعد از اوبه حالت یوی داچی می ایستید تا شاگردان درجه پایین تر نیز به شما احترام بگذارند.
13. پاسخ تمامی فرمانها را با اوس بلند و قوی بدهید.