کاراته

سنسی محمدی نماینده بانوان WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

ترتیب و مفاهیم درجات و کمربندها در کیوکوشین کاراته


ترتیب کمربندها در کیوکوشین

کمربندها

در کیوکوشین کاراته مراتب و رنگ کمربندها دارای فلسفه خاصی است که به ترتیب عبارت است از:

سفید: سمبل خلوص و پاکی است.
نارنجی:آغاز طلوع خورشید کیوکوشین کاراته
آبی: ورزشکار احساس می‌کند که در آسمان است و به آرامش و امید می‌رسد
زرد: شروع تابش آفتاب کیوکوشین کاراته به روح و جسم کاراته کا
سبز: آغاز رویش و جوانه زدن در قدرت روحی و بدنی
قهوه‌ای: کاراته کا سر به زیرتر و خاکی تر از قبل شده، راز خالی شدن از غرور و سایر آلودگی‌های روحی را در می‌یابد و آمادهٔ سفر اصلی می‌گردد
مشکی:آغاز تاریکی و ابتدای راه اصلی کاراته به سمت معبد وجود. روشن شدن مشعل مهربانی، عقل و جنگندگی در تاریکی مسیر. مبارز متوجه می‌شود چیز زیادی از کاراته نمی‌داند و در ابتدای راه است.

درجات کمربند مشکی:

کمربند مشکی دان یک:شودان
کمربند مشکی دان دو:نی دان
کمربند مشکی دان سه:سان دان
کمربند مشکی دان چهار:یون دان
کمربند مشکی دان پنج:گودان
کمربند مشکی دان شش:روکو دان
کمربند مشکی دان هفت:شی چی دان
کمربند مشکی دان هشت:هاچی دان
کمربند مشکی دان نه:کو دان
کمربند مشکی دان ده:یو دان