کاراته

سنسی محمدی نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

برگذاری جلسه غیررسمی بانوان سبک‌های آزاد کاراته استان همدان در سال جدید

جلسه بانوان سبک‌های آزاد کاراته استان همدان با حضور برخی نمایندگان در سال جدید مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ روز پنجشنبه به صرف افطار در سایت اداری خانه کاراته برگذار شد. در این جلسه غیر رسمی گفتگویی در باب مشکلات موجود در کاراته بانوان استان صورت پذیرفت همچنین پیشنهاد جدا شدن کاراته بانوان از زیرگروه آقایان مطرح شد که سنسی محمدی به عنوان نماینده یکی از سبک‌های آزاد کاراته بانوان استان نظر خود را اعلام و اذعان داشتند "متاسفانهبا توجه به نقاط ضعف فراوان و عدم توانایی در حل و مدیریت مسائل خرد و کلان در بخش کاراته بانوان استان، عملی شدن این موضوع موجب ضعف و اضمحلال کاراته آزاد بانوان استان خواهد بود"، و به صورت علنی مخالفت خود را با این پیشنهاد ابراز داشتند. اوس.

جلسه سبک های آزاد بانوان استان همدان با حضور سنسی محمدی نماینده سازمان جهانی کیوکوشین کنپو کاراته
جلسه سبک‌های آزاد کاراته بانوان استان همدان با حضور سنسی محمدی (سمت راست تصویر)