کیوکوشین بانوان همدان

سنسی محمدی نماینده بانوان WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

ترتیب و مفاهیم درجات و کمربندها در کیوکوشین کاراته


ترتیب کمربندها در کیوکوشین

کمربندها

در کیوکوشین کاراته مراتب و رنگ کمربندها دارای فلسفه خاصی است که به ترتیب عبارت است از:

سفید: سمبل خلوص و پاکی است.
نارنجی:آغاز طلوع خورشید کیوکوشین کاراته
آبی: ورزشکار احساس می‌کند که در آسمان است و به آرامش و امید می‌رسد
زرد: شروع تابش آفتاب کیوکوشین کاراته به روح و جسم کاراته کا
سبز: آغاز رویش و جوانه زدن در قدرت روحی و بدنی
قهوه‌ای: کاراته کا سر به زیرتر و خاکی تر از قبل شده، راز خالی شدن از غرور و سایر آلودگی‌های روحی را در می‌یابد و آمادهٔ سفر اصلی می‌گردد
مشکی:آغاز تاریکی و ابتدای راه اصلی کاراته به سمت معبد وجود. روشن شدن مشعل مهربانی، عقل و جنگندگی در تاریکی مسیر. مبارز متوجه می‌شود چیز زیادی از کاراته نمی‌داند و در ابتدای راه است.

درجات کمربند مشکی:

کمربند مشکی دان یک:شودان
کمربند مشکی دان دو:نی دان
کمربند مشکی دان سه:سان دان
کمربند مشکی دان چهار:یون دان
کمربند مشکی دان پنج:گودان
کمربند مشکی دان شش:روکو دان
کمربند مشکی دان هفت:شی چی دان
کمربند مشکی دان هشت:هاچی دان
کمربند مشکی دان نه:کو دان
کمربند مشکی دان ده:یو دان