کیوکوشین کنپو

سنسی محمدی نماینده رسمی سازمان جهانی WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

همایش پیاده روی خانواده کاراته‌ استان همدان

همایش پیاده روی خانواده بزرگ کاراته استان همدان جمعه پنجم خرداد با حضور دبیر محترم هیات کاراته استاد شهگل و ریاست محترم کاراته آزاد استان شیهان فرهاد منوچهری و جمعی از اساتید برجسته انجام شد. کیوکوشین کنپو استان همدان با حضور هنرجویان باشگاه شهید نیلی و باشگاه شهدای الوند با مربیگری سنسی محمدی در این همایش شورانگیز حضور به هم رساندند. پیاده روی از میدان قائم به سمت تپه های توریستی تفریحی عباس آباد از ساعت 7 الی 11 صبح انجام و در انتهای مراسم به قید قرعه جوایزی به رسم یادبود به شرکت کنندگان اعطا شد.

همایش بزرگ پیاده روی خانواده کاراته استان همدان
همایش بزرگ پیاده روی خانواده کاراته استان همدان
همایش بزرگ پیاده روی خانواده کاراته استان همدان با حضور سبک کیوکوشین کنپو