کیوکوشین کنپو

سنسی محمدی نماینده بانوان WKKO در استان همدان

ثبت نام در باشگاه کیوکوشین
کاتاهای کیوکوشین
اصطلاحات پایه ای کیوکوشین
سوگندنامه کیوکوشین
سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد

آداب کلاس کیوکوشین

رعایت آداب کلاس کیوکوشین در باشگاه الزامیست

 • قبل از ورود و خروج از دو جو با صدای بلند اوس دهید و تعظیم کنید.
 • به هیچ عنوان بدون اجازه از کلاس خارج نشوید.
 • برای ورود به دو جو بصورت "سی زا" پشت به دو جو با چشمانی بسته در حالت ماکسو نشسته, اوس داده و منتظر اجازه از سوی ارشد کلاس بمانید.
 • در محوطه دو جو از پوشیدن کفش یا دمپایی خودداری نمایید.
 • با دو گی (لباس کاراته) خود با احترام برخورد نمایید, از شستن کمربند حتی الامکان خودداری کنید، کمربند شما بصورت نمادین نشانه تمرینات سخت شماست.
 • ناخن های دست و پای خود را کوتاه نگه دارید و با ناخن بلند تمرین نکنید.
 • هنگام تمرین آلات تزئینی و فلزات را از خود جدا کنید.
 • در صورت تاخیر در ورود به کلاس میگوئید شیتسوری شیماسو (بخاطر تاخیر عذرخواهی میکنم) پس از اجازه ارشد پشت به کلاس تا زمانیکه ارشد مجوز ورود صادر نماید اسکوات میروید.
 • با شنیدن فرمان جوگای به ترتیب درجه از سمت راست به چپ و از بالاترین  به کمترین درجه صفوف را پر کنید.
 • صدا کردن درجات ارشد مطابق اسامی سمپای, سن سی, شیهان میباشد نه با نام اشخاص.
 • تمرین با معده پر اثربخش نخواهد بود پس سعی کنید حداقل یک ساعت قبل ازتمرین از سنگین خوردن بپرهیزید.
 • هنگام خروج از کلاس از حالت جوگای (سی رتسو) به ترتیب درجه جلوی هنرجویان ارشد اوس داده، احترام گذاشته، دست میدهید و بعد از اوبه حالت یوی داچی می ایستید تا شاگردان درجه پایین تر نیز به شما احترام بگذارند.
 • پاسخ تمامی فرمانها را با اوس بلند و قوی بدهید.