کیوکوشین کنپو

سنسی محمدی نماینده بانوان WKKO در استان همدان

کیوکوشین اولین و قویترین سبک کاراته آزاد


سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته
کیوکوشین
یکی از سبک‌های کاراته آزاد است. این رشته توسط سوسایماسوتاتسو اویاما (۱۹۹۴–۱۹۲۳) استاد ژاپنی (کره‌ای تبار) هنرهای رزمی بنیان نهاده شد.این رشته از عناصر مختلفی نشأت گرفته که از تجربیات اویاما و تکنیک‌های دیگر سبک‌های کاراته به وجود آمده است. کیوکوشین از دو لغت کیوکو (بالاترین، نهایت) و شین (حقیقت، روح) ترکیب شده‌است. این رشته در ابتدا اویاما ریو و اویاما کاراته جوجوتسو نیز نامیده می‌شد. کیوکوشین کای از سه لغت کیوکو ((بالاترین ،نهایت)) شین ((حقیقت، روح)) و کای ((گروه و انجمن)) ترکیب شده‌است. تأکید این سبک روی مبارزه واقعی در فاصله نزدیک و بدون عقب‌نشینی است. در کیوکوشین برای کاستن مقاومت حریف از اصابت ضربات به‌طور متوالی و با حداکثر قدرت استفاده می‌شود.
این سبک تأکید زیادی بر روی تمرینات تنفسی و استقامتی دارد. از این رو هنرجوی کیوکوشین پس از سال‌ها تمرینات مکرر دارای اندامی ورزیده و روحیه ای آسیب‌ناپذیر می‌گردد. در سبک کیوکوشین تکیه اصلی بر حفظ سلامتی هم‌زمان جسم و روح است؛ در مبارزات کیوکوشین و اساساً در فلسفه آن پیروزی به هر قیمتی بر حریف مقابل معنایی ندارد... (به "ادامه مطلب" رجوع کنید).

آداب کلاس کیوکوشین

قبل از ورود و خروج از دو جو با صدای بلند اوس دهید و تعظیم کنید.
به هیچ عنوان بدون اجازه از کلاس خارج نشوید.
برای ورود به دو جو بصورت "سی زا" پشت به دو جو با چشمانی بسته در حالت ماکسو نشسته, اوس داده و منتظر اجازه از سوی ارشد کلاس بمانید.
در محوطه دو جو از پوشیدن کفش یا دمپایی خودداری نمایید.
با دو گی خود با احترام برخورد نمایید, از شستن کمربند حتی الامکان خودداری کنید، کمربند شما بصورت نمادین نشانه تمرینات سخت شماست.
ناخن های دست و پای خود را کوتاه نگه دارید و با ناخن بلند تمرین نکنید.
هنگام تمرین آلات تزئینی و فلزات را از خود جدا کنید.
در صورت تاخیر در ورود به کلاس میگوئید شیتسوری شیماسو (بخاطر تاخیر عذرخواهی میکنم) پس از اجازه ارشد پشت به کلاس تا زمانیکه ارشد مجوز ورود صادر نماید اسکوات میروید.
با شنیدن فرمان جوگای به ترتیب درجه از سمت راست به چپ و از بالاترین  به کمترین درجه صفوف را پر کنید.
صدا کردن درجات ارشد مطابق اسامی سمپای, سن سی, شیهان میباشد نه با نام اشخاص.
تمرین با معده پر اثربخش نخواهد بود پس سعی کنید حداقل یک ساعت قبل ازتمرین از سنگین خوردن بپرهیزید.
هنگام خروج از کلاس از حالت جوگای (سی رتسو) به ترتیب درجه جلوی هنرجویان ارشد اوس داده، احترام گذاشته، دست میدهید و بعد از او به حالت یوی داچی می ایستید تا شاگردان درجه پایین تر نیز به شما احترام بگذارند.
 پاسخ تمامی فرمانها را با اوس بلند و قوی بدهید.